ضرورت توجه دولت دوازدهم به زیرساخت های آزادی بیان و رشد و توسعه زنان

خبرنگار چشم بینای جامعه است و تابنده نور به تاریکخانه ها و چه درست گفته اند جامعه‌ای که این چشمان بینا و گوش های شنوا را نداشته باشد یا مانعی بر سر راه انجام رسالتشان بتراشد خود را از موهبت نیل تدریجی به دموکراسی محروم کرده است.
امسال اما روز خبرنگار را در شرایطی به این عزیزان تبریک می گوییم که قرار است در همین تاریخ رییس دولت دوازدهم جناب آقای حسن روحانی لیست وزیران خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. از همین رو این تقارن را به فال نیک می گیریم و امید داریم که صدای افکار عمومی از طریق رسانه ها شنیده شود و در ترکیب این لیست، اعتقاد به رشد روز افزون زیر ساخت های آزادی بیان هم چون دولت یازدهم و البته رشد و توسعه زنان و توجه به حقوق آن ها در همه عرصه ها نیز مد نظر قرارگیرد و با تصمیمی شایسته راه بر هرنوع حدس وگمان و اما و اگرها هم برای انتخاب وزیر زن بسته شود.
پس از اخذ رای اعتماد وزیران مربوطه از مجلس شورای اسلامی، انتظار می رود تمام مسؤولان به ویژه در حوزه فرهنگ و رسانه، بستر آزاد برای نقد منصفانه، تمجید غیرمتملقانه، توجه به افکار عمومی از طریق رسانه ها، حقوق صنفی اصحاب رسانه و… را فراهم آورند.
همچنان و پس از گذر سال های متمادی باز هم لازم است بر ضرورت توجه به حقوق صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران پای فشرد و اعلام داشت که نیازهای این قشر زحمتکش تنها مناسب نشستن در لیست وعده ها نیست و باید به آن جامه عمل هم پوشاند.
موسسه رسانه، اندیشه، زن( راز) ضمن تبریک روز ١٧ مرداد به همه خبرنگاران و روزنامه نگاران بر اهمیت توجه رسانه به زنان و مسایل و ضروریات زندگی آنان تاکید می کند و باور دارد که رسانه ها با کمک و حضور این چشمان بینای جامعه می توانند گام هایی اساسی و مهم در حفظ حقوق حقه زنان و رشد و توانمندی این نیمه کمتر دیده شده جامعه بردارند.
چنین است که راز در این روز با ارزش ،تعهّد ، خلاقیّت ، احترام به آزادی عقیده و داشتن صداقت را برای همه خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران زمین آرزو می کند.