پیوند دانش و مدیریت

مریم باقی – عضو هیات مدیره موسسه راز

هر چقدر که از نداشتن وزیر زن در کابینه جدید دلگیر شدیم، از حضور دکتر لعیا جنیدی در کابینه خشنود شدیم. لعیا جنیدی، چهره ای آکادمیک است که دانشجویان حقوق وی را به عنوان یکی از سرآمدان دانشگاه تهران می شناختند. دکتر کاتوزیان، استاد نامدار ایرانی اگر قرار بود نام چند شاگرد خلف خود را ببرد و به آنها ببالد، حتما یکی از آنها لعیا جنیدی بود. او شاگرد ممتاز هر سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران بود و در همان دانشگاه نیز به تدریس پرداخت. برای خانم جنیدی هم مانند استادش دکتر کاتوزیان، دانشگاه تهران خانه دوم بود. او فرانسه و عربی می دانست و به زبان انگلیسی مسلط بود و در هاروارد دوره تحقیقاتی ( فوق دکترا ) در زمینه حقوق تطبیقی و داوری تجاری بین المللی را گذراند و وکالت برخی دعاوی بین المللی را نیز بر عهده داشت.
بیش از آنکه از انتخاب رئیس جمهور برای این چهره دانشگاهی و نه سیاسی غافلگیر شوم، پذیرفتن این سمت توسط دکتر جنیدی بود که نه برای من که گمان می کنم برای خیلی از حقوق دان ها و حقوق خوان ها غافلگیر کننده بود زیرا او یک دانشگاهی بود که از سیاست فاصله می گرفت و چندان هم اهل حضور رسانه ای نبود و با مطبوعات سخن نمی گفت. پس از درگذشت دکتر کاتوزیان، او را در مراسم ترحیم این استاد دیدم و با آگاهی از این منش وی، گفتم می دانم از گفتگو و نگارش برای مطبوعات عمومی پرهیز دارید اما به یاد استاد کاتوزیان، یادداشتی را برای مهرنامه قلمی کنید. او بخاطر علاقه به این استاد بزرگ و با مهر به مهرنامه پذیرفت. این منش او همچون استادش دکتر کاتوزیان بود که مانند برخی از دانشگاهیان پیله ای به دور خود نمی پیچید که صدای او هیچگاه فراتر از دیوارهای دانشگاه نرود بلکه با وسواس بسیار برخی رسانه ها را برای نوشتن و یا گفتگو انتخاب می کرد. با پذیرفتن معاونت حقوقی نیز نشان داد باز هم شاگرد خلفی برای استادش است چه اینکه دکتر کاتوزیان گرچه بر روی حقوق خصوصی تعصب خاصی داشت اما به حقوق عمومی بها می داد. در این زمینه نیز مقاله و کتاب نوشته بود و در کوران انقلاب اسلامی، اهمیت و ضرورت نگارش قانون اساسی را درک کرده و از اعضای اصلی نگارش پیش نویس قانون اساسی بود. دکتر کاتوزیان البته سمت هایی که در دولت موقت به او پیشنهاد شده بود را نپذیرفته بود و پس از دولت موقت مورد بی مهری هایی هم قرار گرفت اما خود را محصور در دانشگاه نکرد. پذیرفتن سمت معاون حقوقی رئیس جمهور از سوی دکتر جنیدی هم در شرایطی بود که چهره های زن در دولت محدود شده بودند و برخی طعنه می زدند که چهره جدیدی وجود ندارد. اما ورود وی به دولت و کارنامه اش در همین مدت نشان داد که فردی تواناست و حتی می تواند در پست وزارت نیز مسؤولیت بپذیرد با اینکه الزاما پیشینه دولتی ندارد. او تا پیش از این پست هایی را که خارج از دانشگاه هم پذیرفته بود، پست های دانشگاهی بود. در سال ۱۳۹۲ مدیر ﮐﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺪﻭین ﻟﻮﺍیح ﻭ ﺗﻨﻘیح ﻗﻮﺍنین ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘیقیات ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ شده بود. او دانش کافی داشت و تجربه در مدیریت نیز.
پیوند دانش و مدیریت برای او معاونت حقوقی ریاست جمهوری را رقم زد. اما ما همچنان به او نیاز داریم و با تجربه اندوخته و موفق او در معاونت حقوقی، انتظار وزارت از او نیز می رود. او اکنون همپای دکتر ظریف به همراه تیم مذاکره کننده ایران حاضر شده است و می رود که چهره ای بین المللی نیز بیابد. دکتر جنیدی از اینرو مایه مباهات است که تنزه طلبی پیشه نمی کند و نه فقط عرصه های دانشگاهی بلکه جایگاه های بلند مدیریتی و اکنون حضور در عرصه بین المللی به عنوان عضو تیم مذاکره کننده ایرانی را درنوردیده است.