ملاقات جمعی از موسسین و هیات مدیره موسسه راز  با دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی

جمعی از موسسین و هیات مدیره موسسه راز (رسانه، اندیشه، زن) با دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی ملاقات و گفتگو کردند.

در این ملاقات ابتدا موسسه راز معرفی و اهداف و برنامه های آن شرح داده شد. پس از آن مولاوردی به ارائه گزارشی از فعالیت های حوزه حقوق شهروندی پرداخت. مجموعه اقدامات انجام شده در این زمینه را به شرح زیر بیان کرد:

درخواست معرفی دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و استانداری ها و برگزاری جلسات هم اندیشی با آنان، تدوین پیش نویس شاخص های کمی و کیفی پایش و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، بررسی پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی، تهیه پیش نویس برنامه عمل ملی ، تدوین چهار لایحه در رابطه با حقوق شهروندی، از جمله ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی، پیگیری و راهبری اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط سازمان امور اداری و استخدامی، تشکیل شوراهای هم اندیشی حقوق شهروندی از طریق کارگروه های تخصصی، پیگیری تکالیف وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش و بهداشت در انتقال آموزه های حقوق شهروندی به دانشجویان و دانش آموزان.

در ادامه جلسه زمینه ها و راههای همکاری مشترک برای تحقق حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت و بر حضور نهادهای مدنی در کارگروه ها، بهره گیری از آنان به عنوان مربی و نیز ایفای نقش دیده بانی این نهادها تاکید شد.

هم چنین پیشنهاد نشست تخصصی مشترک در کمیسیون حقوق بشر اسلامی به منظور بررسی راهکارهای بهبود وضعیت زنان آسیب دیده در بمباران شیمیایی سردشت در این جلسه مورد موافقت دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی قرار گرفت.

در پایان لوح تقدیر موسسه راز از فعالیت های ارزشمند خانم مولاوردی طی سال های خدمت در حوزه زنان و خانواده به ایشان اعطا شد.