زنان، نام‌آوران گمنام حماسه‌های تاریخی؛ بیاد زنان استوارگام مقاومت خرمشهر و جنگ تحمیلی

نویسنده: مرجان سهرابی/ پژوهشگر فقه و حقوق

 

جنگ به عنوان یکی از خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین جلوه‌های رویایی بشر که از تمام ارزشها و باورها و اصول، عبور می‌کند؛ یکی از صفحات جدی نمایش عبور از جنسیت در طول تاریخ نیز بوده و هست. و دفاع، در یکسوی جنگ، عرصه‌ای است باشکوه که فارغ از تمامی وجوه فردی و ظواهر، انسان آگاه، انسان مسول، و انسان باورمند به تکالیف انسانی و دفاع از حریم انسانیت و ارزشها را فارغ از جنسیتش، در میدان رزم در مواجهه با بر طبل کوبیدن عصیانگران، وارد میدان می‌کند تا صحنه‌هایی ناب از مقاومت، شرافت، ایستادگی، و ایثار را به زیباترین وجوه به تصویر بکشند و به گواهی تاریخ ردی از تفاوت بین زنان و مردان مدافع در ترسیم جلوه های ناب از ایثار و شهادت و ایستادگی و مقاومت در بحبوحه‌های متفاوت دفاع وجود ندارد.
مقاومت خرمشهر و ایستادگی زنان و مردان شهر که دوشادوش همدیگر تا نجات شهر و آزادکردن خرمشهر یک‌نفس ایستادند و افتخار آفریدند و برگ زرینی بر تاریخ دفاع شجاعانه و دلاورانه در دفتر جنگ تحمیلی بر ایران رقم زدند؛ مصداق روشنی است از ایفای نقش شجاعانه زنان و مردان ایرانی فارغ از جنسیت که با وجود حفظ ارزشها و اعتقادات خود استوار و مستحکم در میدان رزم و پشتیبانی جنگ، تکلیف انسانی خود را ادا کردند و اگر نبود این انسجام و همبستگی و وحدت و اعتماد و تقسیم مسولیت با زنان، چه بسا این بار عظیم و این مسیر صعب به مقصد منتهی نمی‌شد.
نگاهی به حضور پررنگ زنان در عرصه جنگ و یادگار ماندن تعداد زیادی زنان شهید و بیش از ۵۰۰۰ زن جانباز خود گویای واقعیتهای شگرفی در زمینه ایفای نقش زنان در بزنگاههای خطیر تاریخی است که در تضمین موفقیت ها و عبور کشور از گردنه‌های صعب، سهم خود را ادا و این ضرورت را به اثبات رسانده‌اند.
و امروز سوم خرداد ۱۳۹۶ آنگاه که به تاریخ پرالتهاب ایران زمین می‌نگریم در گام به گام و جای به جای آن و حتی تا هنگامه‌های خطیر انقلاب و جنگ و دفاع نقش زنان را قابل تامل و تاثیرگزارتر از همیشه درمی‌یابیم و ضمن پاسداشت و گرامیداشت دلاوریها و ایثارگریهای ناب تمامی زنان و مردان ایران زمین در عرصه دفاع مقدس خصوصا مقاومت و آزادی خرمشهر، چه نیکوست که امروز نیز در هنگامه عبور از تنگنای توسعه نیافتگی به سوی افقهای روشن فردای توسعه یافتگی تاملی کنیم به ضرورت تبیین دوباره جایگاه و نقش زنان در این عرصه و حریم تلاشهای بی‌وقفه زنان را پاس بداریم، آنچنان که به پاس حضور همیشگی و موفقیت آمیز زنان در تلخ‌ترین و سخت ترین بحبوحه‌های تاریخی، اعتماد کنیم، سکانها را دوشادوش هم، به قید تخصص و توانمندی و فارغ از جنسیت بر عهده بگیریم و ضمن فراهم کردن زمینه‌های استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، در وضعیت موجود زنان در عرصه‌های مختلف خصوصا جایگاه زنان در راهبردها و مدیریت و سکانداری امور تجدیدنظر کرده و از قلت سهم تحمیلی به زنان توانمند و متخصص بسوی رفع تبعیض و توازن حرکت کنیم و زمینه مشارکت حداکثری آنان را با فراهم کردن زمینه دستیابی برابر زنان و مردان ایران زمین به فرصتها و منابع، فراهم کرده و زمینه‌ی ایفای نقش هرچه موثرتر زنان را فراهم کرده و از این گردنه صعب تاریخی نیز به سلامت، گام به گام هم و دوشادوش یکدیگر ایران شکوهمند را عبور دهیم.