جشنواره زنان و دختران صاحب کسب و کار و کارآفرین

امروزه نقش کارآفرینان به عنوان عامل تغییرات در نظام اقتصادی،اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست . با توجه به وضعیت موجود اشتغال و بازار کار کشور، توجه به مقوله کارآفرینی به لحاظ اهمیت و نقش مثبت آن در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی، امری ضروری و بنیادی می باشد.

با توجه به اهمیت کارآفرینی، برنامه ریزی در زمینه توسعه و ترویج آن از الزامات می باشد که از اهداف اصلی انجمن زنان کارآفرین است.

در همین ارتباط، انجمن در راستای اهداف مشترک با دیگر دستگاه ها این جشنواره را با همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری برگزار می نماید . این جشنواره با هدف شناسایی کارآفرینان در مناطق کمتر برخوردار و انتخاب برترین کارآفرینان و معرفی آنان به عنوان الگوهای برتر به دختران جوان و ترویج امید در جامعه جوانان، برگزار خواهد شد.

به لحاظ نقش ویژه کارآفرینان در جامعه و اهمیت و ضرورت نقش فعالیت اقتصادی زنان، ” شناسایی و معرفی زنان صاحب کسب و کار، استفاده از توانمندی و تجارب آنان در جهت پیشرفت و توسعه و بهبود فضای کسب و کار در کشور” یکی از اقدامات مهم در زمینه الگوسازی بومی برای جوانان به خصوص دختران جوان و ترویج و توسعه کارآفرینی در کشور می باشد. در واقع شناسایی و یافتن افراد کارآفرین و بررسی و تحلیل فرآیند کارآفرینی و نقد عوامل شکست و موفقیت انان، کمک شایانی به تشویق افراد جامعه به کارآفرینی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و توسعه و پیشرفت کشور می انجامد.

۱- بیان و اهمیت موضوع

انجمن زنان کارآفرین با اتکا به  بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه ترویج و توسعه کارآفرینی برای دختران فارغ التحصیل و توانمند سازی زنان کارآفرین مراجع مطلع در این زمینه تبدیل گردد.

اعضای این انجمن معتقدند که افزایش نیروی مولد اقتصادی زنان با ترویج و توانمند سازی یکی از راه های برون رفت از بحران اقتصادی امروز می باشد.

همچنین گام برداشتن در راستای این اهداف و ارایه خدمات ذکر شده به زنان می تواند نسلی توانمند تر را به بار آورد که آینده ای پویاتر  برای سرزمینمان ایران به همراه خواهد داشت.

 برگزاری جشنواره معرفی و تجلیل از زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین در مناطق محروم و کمتر برخوردار ،  علاوه بر شناسایی زنان توانمند و تکمیل بانک اطلاعاتی زنان صاحب کسب و کار می تواند با ارایه الگوهای موفق امید را برای پیموندن راه آینده در دل دحتران جوانمان زنده نگه دارد.

۲- اهداف

اهداف این طرح عبارتند از:

  • شناسایی زنان و دختران جوان بومی صاحب کسب و کار و کارآفرین در مناطق کمتر برخوردار
  • الگو سازی و ایجاد انگیزه در دختران جوان
  • تکمیل بانک اطلاعاتی زنان و دختران صاحب کسب و کار

۳- مخاطبان

  • زنان و دختران جوان صاحب کسب و کار و کارآفرین با اولویت افراد بومی در استانهای کمتر برخوردار و محروم : هرمزگان ، لرستان ، سیستان و بلوچستان ، خوزستان ، خراسان جنوبی ، کردستان ایلام و آذربایجان غربی