بیانیه خبری به مناسبت روز خبرنگار

موسسه راز (رسانه، اندیشه، زن) روز خبرنگار را به همه خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران زمین تبریک می گوید

روزنامه نگاران، بازوان کنترل قدرتند

روز خبرنگار، ادای احترام به قلم، آگاهی و اطلاع رسانی است. اگر نبودند این پیام آوران، بسیاری حقایق مکتوم می ماند. اما این تنها کارکرد خبرنگاری و روزنامه نگاری نیست. روزنامه نگاران یکی از مهمترین ابزارهای کنترل حاکمان هستند. اگر تفکیک قوا اصلی ترین و بنیادی ترین تئوری برای کنترل قدرت و جلوگیری از فساد در حکومت بود که امروزه جا افتاده و نظام های سیاسی دنیا بر آن بنا می شوند اما روزنامه نگاری هم از دیگر ابزارها و بازوان کنترل قدرت است. بر این اساس است که دموکراسی بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل شکل نمی گیرد و از مطبوعات به عنوان رکن چهارم در دموکراسی ها یاد می کنند.

موسسه رسانه، اندیشه، زن( راز) روز خبرنگار را به همه خبرنگاران و روزنامه نگاران تبریک گفته و آرزوی آزادی و استقلال همیشگی برای آنان دارد. همچنین راز، توجه رسانه به زنان و مسایل و مصائب آنان را هم یک نیاز و ضرورت می داند تا با آگاهی و اطلاع رسانی در این حوزه بتوان جلوی برخی ناروایی ها را نسبت به آنان گرفت و فرهنگ احترام به زنان و حقوق آنان را کسترش داد. راز، از این جهت، از مطبوعات انتظار یاری بیشتری دارد.

راز آرزو می کند همواره مسیر روزنامه نگاران برای انجام رسالت شان هموار باد و در فضای آزادی و استقلال تنفس کنند.