همایش زن در تاریخ محلی خوزستان هفتم اسفند در اهواز برگزار می‌شود

دبیراین همایش شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی این رویداد فرهنگی در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ به دنبال سلسله همایش های بین المللی و ملی در حوزه مطالعات زنان ، دومین همایش استانی خود را با عنوان ‘زن در تاریخ محلی خوزستان’ برگزار می کند.
ندارسولی توضیح داد: مباحث نظری و روش شناسی مرتبط با تاریخ محلی و تاریخ زنان، نقش زنان در تاریخ نگاری خوزستان، جایگاه و نقش سیاسی زنان، زنان خوزستان و جنگ تحمیلی، زنان ، هنر و ادبیات، زنان و موسیقی محلی،، هویت اجتماعی و فردی زنان خوزستان، زن و اقتصاد درخوزستان، جایگاه و کارکردهای اجتماعی ـ فرهنگی زنان، زن در اساطیر، فرق و اساطیر خوزستان از جمله محورهای این همایش هستند.
وی گفت: این همایش اهدافی از جمله آشنایی با رویکردهای نوین در حوزه تاریخ محلی و مسایل زنان، آشنایی با مطالعات زنان در حوزه تاریخ محلی خوزستان ، فراهم آوردن عرصه ای برای هم اندیش پژوهشگران در حوزه مسائل زنان در منطقه خوزستان ، ارایه دستاوردهای نوین پژوهشی و شناسایی اولویت پژوهشی درباره زنان در خوزستان را دنبال می‌کند.
همچنین بعداز ظهر امروز نشست هماهنگی دستگاه های اجرایی برای هرچه بهتر برگزار شدن این همایش در استانداری با مدیریت معاون سیاسی و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد.
این همایش سومین همایش استانی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ است که پس از برگزاری پنج همایش بین المللی و یک همایش ملی در خوزستان برگزار می شود.
همایش زنان در تاریخ محلی ایران (منطقه جنوب) سال گذشته در ساختمان گنجینه اسناد کتابخانه ملی برگزار شد.